Klavye


Klavye
Yonn nan senk pati yon òdinatè ki gen anpil bouton ki reprezante lòd yon operatè kapab pase yon òdinatè. Tout lèt alfabetik yo, shif yo soti nan zewo pou rive nan dis avèk tout siy ponktiyasyon yo.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.